Služby > Projektová dokumentace

piktogramy/rs_icon_dokumentace.pngProjektová dokumentace

Po odborných konzultacích a na základě vámi dodaných podkladů, včetně vašich požadavků následně vypracujeme:

  • konkrétní způsob řešení systému a instalace
  • projektovou dokumentaci s návaznostmi na ostatní profese, nutné pro provedení profesionální instalace
  • reálnou cenovou kalkulaci vyplývající z rozsahu konkrétního řešení systému a instalace, včetně projektové dokumentace

Výsledný efekt celého díla je z většinové části přímo závislý na detailu zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně zodpovědného řešení všech technologických návazností před započetím vlastní realizace.