Obory > Silnoproud

piktogramy/rs_icon_silnoproud.pngSilnoproud

V oblasti silnoproudé elektrotechniky zajištujeme vše potřebné pro váš rodinný dům, nebo byt od návrhu odpovídajících technologií, vyhotovení projektové dokumentace až po samotnou realizaci celé elektroinstalace, včetně vhodného osvětlení a potřebných výchozích revizních zkoušek elektrických zařízení před uvedením do provozu. Dále pro vás zabezpečujeme pravidelný, smluvní, nebo havarijní servis na všechny námi prováděné instalace.

Elektroinstalace - Při návrhu, zpracování prováděcí projektové dokumentace a realizaci vlastní elektroinstalace preferujeme v novostavbách i při rekonstrukcích stávajících objektů systémy tzv. "Inteligentní elektroinstalace" na několika různých úrovních, dále rozlišovaných dle určení provozu a jejich využití. Tyto systémy přinášejí vysoký užitný komfort ovládání jednotlivých zařízení, nebo jejich celků a umožňují vysokou variabilitu s možností jednoduchých změn svých funkcí v budoucnosti.

Základní úroveň Inteligentní elektroinstalace - Hlavní výhodou "Inteligentních elektroinstalací" již v této základní úrovni je možnost sdruženého ovládání různých spotřebičů a zařízení, jednotlivě nebo skupinově pomocí jediného ovládacího systému (na stěnách ubývají různorodé ovladače). Samozřejmostí tohoto systému je možnost ovládání světelných okruhů, žaluzií, spínání vybraných zásuvkových okruhů, nebo ovládání motorových pohonů garážových vrat a vjezdových bran. Veškeré ovládací funkce tohoto systému a jejich následné souvislosti jsou vytvářeny na základě požadavků zakazníka a lze je v průběhu užívání jednoduše měnit bez konstrukčního zásahu do objektu, nebo nákladných hardwarových změn.

Střední úroveň Inteligentní elektroinstalace - Tato střední úroveň "Inteligentní elektroinstalace" přebírá veškeré funkce základní úrovně a je rozšířena o periferii MaR (Měření a regulace) pro snadné ovládání vytápění, vzduchotechniky, nebo ovládání klimatizace, dále obsahuje modul EZS (Elektronické zabezpečovací zařízení) s možností elektronického a základního požárního zabezpečení celého objektu. Funkci pro vzdálenou kontrolu a komunikaci s celým systémem lze řešit pomocí SMS, nebo webového připojení. Tento systém umožňuje ovládání pomocí tlačítkových ovladačů, dále dotykových velkoplošných ovladačů s vytvořeným uživatelským menu, nebo příslušnými dálkovými IR ovladači uvnitř objektu.

Vysoká úroveň Inteligentní elektroinstalace - Nejvyšší úrovní "Inteligentní elektroinstalace" jsou veškeré funkce a možnosti základní i střední úrovně doplněné o plnou komunikaci s přímou vazbou na multimediální systém zábavy v celém objektu. Řeší distribuci zvuku a obrazu, včetně kamerového a anténního systému v celém objektu a dále umožňuje spojení s celým světem všem svým obyvatelům pomocí rychlého internetového připojení. V této úrovni je standardně veškeré ovládání technologií řešeno intuitivně pomocí dotykových panelů, ovládacích menu na zobrazovačích (TV), nebo pomocí tlačítkových ovladačů.