Služby > Servis a údržba

piktogramy/rs_icon_servis.pngServis a údržba

Na základě námi provedené profesionální instalace zařízení následně zabezpečíme:

  • záruční servis prováděný po dobu zákonné, nebo smluvní záruční lhůty na jednotlivá námi dodaná zařízení přímo u zákazníka (pouze dle uzavřených servisních smluv)
  • pozáruční servis prováděný po uplynutí záruční lhůty přímo u zákazníka (pouze dle uzavřených servisních smluv)
  • pravidelný provozní servis jednotlivých zařízení určený výrobci, nebo přímo vyplívajicí z druhu jejich provozu (pouze dle uzavřených servisních smluv)
  • výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení po dobu jejich provozu (dle druhu provozu a na základě současně platných zákonů a norem ČR)

Bez pravidelné údržby všechna zařízení stárnou mnohem rychleji. V mnohých případech nelze bez pravidelné údržby zařízení, zaručit jejich deklarovanou funkčnost a životnost.