Obory > Měření a regulace veličin

piktogramy/rs_icon_mereni.pngMěření a regulace veličin

Měření a regulace je oblastí, která má přímou spojitost s mnoha dalšími obory a technologiemi běžně obsaženými v moderních stavbách. S našimi zkušenostmi v tomto oboru jsme odborníky právě na tyto návaznosti, které řešíme již od vzniku samotného projektu. Provádíme instalace měřících a regulačních systémů podle nároků zákazníka, dokážeme je uzpůsobit konkrétním mnohdy zcela individuálním potřebám. Tento obor využívá především měření různých veličin, jejich vyhodnocení pro následné efektivní řízení technologií a technologických celků (vytápění, chlazení, vzduchotechniky, kotelen, ohřevu užitkové vody, zavlažování, ovládání stínící techniky apod.) Pomocí použití moderních měřících/regulačních zařízení a zákaznické individuální optimalizace dokážeme přispět ke zvýšení užitného komfortu a snížení provozních nákladů objektu.